Wyrównanie oprocentowania

Omówienie najważniejszych korzyści konsolidacji zadłużenia

Nie jest trudno się zadłużyć i to ponad aktualną zdolność kredytową. Gorzej, jeżeli przychodzi do spłacania wielu rat, często o zróżnicowanym oprocentowaniu, co zwiększa ostatecznie koszty obsługi zobowiązania w gospodarstwie domowym. Konsolidacja zadłużenia to atrakcyjne rozwiązanie, jeżeli posiadasz w budżecie kilka pożyczek gotówkowych, kredyt samochodowy, czy jeszcze inne rodzaje zadłużenia, a nie chcesz już spłacać wielu rat w oddalonych okresach, co zdecydowanie zaburza płynność.