Kredyt hipoteczny w Banku Pekao.

Bank Pekao i jego kredyt hipoteczny.

Bank Pekao również ma w swojej ofercie kredyt hipoteczny. Przy zobowiązaniu na kwotę 100 000 złotych na okres spłaty 25 lat, każda z rat miesięcznych będzie równo po 513 złotych. RRSO dla naszego zobowiązania będzie w wysokości 4,07% w skali roku, marża będzie równa 2%, zaś prowizja dla banku będzie rzędu 2.49% kwoty kredytu. Oprocentowanie nominalne będzie tutaj w wysokości 3,72% w skali roku i będzie się składać z dumy stawki WIBOR 3M wynoszącej 1.72% i marża równej 2.00%. Przy naszym kredycie tytułem prowizji zapłacimy bankowi kwotę 2 490 złotych. Prowizja może być opłacona z góry lub kredytowana. Do spłaty kredytobiorca będzie miął łączną kwotę w wysokości 154 085 złotych. Ubezpieczenie pomostowe naliczane jest do chwili ustanowienia hipoteki i w naszym przypadku jego wysokość będzie równa 55,89 złotych. O kredyt mogą starać się również osoby, które nie mają minimalnego wkładu własnego. Bank daje możliwość finansowania nawet 90% wartości nieruchomości.

Warunki kredytowania w Banku Pekao.

Kredytem hipotecznym jaki oferuje Bank Pekao można finansować wiele różnych celów mieszkaniowych. Za pieniądze z kredytu można kupić działkę budowlaną, mieszkanie, dom, wybudować lub rozbudować dom, kupić garaż lub domek letniskowy jak również można refinansować kredytem hipotecznym inny kredyt jaki mamy zaciągnięty w innym banku. Do każdego z celów wzięcia kredytu trzeba dostarczyć do banku stosowne dokumenty. Minimalna oraz maksymalna kwota kredytu nie zostały przez bank określone. Co do okresu kredytowania, maksymalnie kredyt można rozłożyć na okres 30 lat. Kredytobiorca w dniu całkowitej spłaty kredytu nie może mieć więcej niż 70 lat. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w tej ofercie równe jest 0,06% kwoty kredytu. Ubezpieczenie pomostowe natomiast wynosi 1 pp. Rekompensata dla banku z tytułu wcześniejszej spłaty całkowitej lub częściowej kredytu równa jest 3%i jest pobierana w przypadku, kiedy spłacimy kredyt w przeciągu trzech pierwszych lat. W Banku Pekao działa tak zwany mechanizm bilansujący, który działa w ramach Eurokonta. Każda kwota na rachunku bankowym traktowana jest jako spłacony kapitał i nie nalicza się od niej odsetek.