Dobre lokaty bankowe – bezpieczny i pewny zysk

Lokaty bankowe to niewątpliwie dla wielu bardzo korzystny sposób zainwestowania swoich środków, przede wszystkim dlatego, że bezpieczeństwo takiej inwestycji jest ogromne. Jest to bowiem inwestycja o niskim ryzyku, a oprócz tego środki zabezpieczone są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Warto jednak przed wyborem konkretnej lokaty dobrze zapoznać się z rynkowa oferta, atak, aby wybrać lokatę o jak najkorzystniejszych warunkach, tak, aby przynosiła ona możliwie największe zyski.

Zanim w ogóle wybierzemy jakąkolwiek lokatę, trzeba zastanowić się nad tym, kiedy zamierzamy podjąć środki z lokaty, a więc to, czy ma to być lokata długo, czy też krótkoterminowa. Lokata długoterminowa to dobre rozwiązanie dla tych osób, które dysponują przez dłuższy czas wolnymi środkami i nie muszą ich w bliższej przyszłości podejmować. Co więcej, można skorzystać z rozwiązania, jakim są lokaty odnawialne i po zakończeniu okresu trwania lokaty, zostanie ona automatycznie uruchomiona od nowa, tak aby środki nadal pracowały na tej lokacie. Z kolei jeśli środki będą nam potrzebne w niedługim czasie, to znacznie lepszym rozwiązaniem będzie lokata krótkoterminowa na korzystnych warunków. Dzięki skorzystaniu z tej opcji można będzie podjąć pieniądze w odpowiednim terminie, nie ryzykując jednocześnie utratą wypracowanych odsetek. Jeśli znajdziemy konkretna ofertę, to warto także zorientować się, jaki jest minimalny wymagany wkład i czy dysponujemy odpowiednia kwotę. Na szczęście w wielu przypadkach minimalny wkład wynosi kilkaset złotych, co sprawia, że jest to kwota osiągalna dla wielu osób, które chcą założyć lokatę z tymi środkami, jakie aktualnie posiadają.

Oczywiście chcąc założyć lokatę nie można również zapomnieć, że zakłada się ją po to, aby czerpać z niej zyski. Dlatego też przy wyborze lokaty trzeba zwrócić uwagę na takie aspekty, jak wysokość oprocentowania, jego rodzaj, czy też częstotliwość kapitalizacji odsetek. Jeśli chodzi o rodzaj oprocentowania, to może ono być stałe lub zmienne. Zmienne oprocentowanie to trochę większe ryzyko, gdyż w zależności od zmian stóp procentowych może ono w trakcie trwania lokaty zmaleć, ale może też zostać zwiększone. Z kolei oprocentowanie stałe jest ustalane przy otwieraniu lokaty i niezależnie od innych czynników nie ulega zmianom. Częstotliwość kapitalizacji odsetek wpływa zaś na to, jak często odsetki są doliczane do kapitału, który stanowi podstawę do kolejnego naliczenia. Im częstsza kapitalizacja, tym lepiej, ponieważ każde następne naliczone odsetki będą naliczane od większej podstawy.