Najważniejsze koszty w umowach kredytowych

Podpisanie umowy kredytowej, nawet krótkoterminowej to zawsze pewne obciążenie gospodarstwa domowego, a zatem porównanie kosztów przy spłacie zobowiązania jest konieczne. To czynnik niezbędny do zwiększenia efektywności spłaty. W artykule porozmawiamy o najważniejszych kosztach występujących w umowach kredytowych. Zobaczysz, co trzeba koniecznie zaakceptować w umowie, a z jakimi rzeczami lepiej się nie godzić dla spokoju spłaty pożyczki gotówkowej.

Prowizja i inne koszty w umowie

Najważniejsza jest zdecydowanie analiza oprocentowania kredytów gotówkowych. Możesz najczęściej skorzystać z oprocentowania, w którym widzisz marżę banku, a także stopę WIBOR. Bardzo rzadko zdarza się oprocentowanie stałe, chociaż też w dużym stopniu uzależnione od wahań polityki monetarnej. Poza oprocentowaniem zwróć uwagę na wysokość prowizji. Pamiętaj, że prowizja jest dodawana do ogólnej puli kredytu i to od prowizji + reszty puli bank detaliczny nalicza dopiero oprocentowanie. Z tego powodu wielu kredytobiorców odczuwa na początku zawyżone raty i nie rozumie sposobu sumowania oprocentowania i prowizji. Aktualnie przepisy jasno ograniczają koszty pozaodsetkowe, a także kwestię oprocentowania nominalnego. Prowizje mają jednak spory rozstrzał pomiędzy bankami detalicznymi i firmami pożyczkowymi. Z tego powodu porównywanie kredytów gotówkowych to jak najbardziej racjonalna strategia, często prowadząca do dużej optymalizacji kosztów spłaty zobowiązania. Czasami zdarzają się inne opłaty doliczane do rat kredytu gotówkowego. Chodzi przede wszystkim o nietypowe formy obsługi płatności. Sprawdzaj też, czy kredytodawca nie pobiera opłaty tylko za rozpatrzenie wniosku kredytowego. Od tej praktyki już stopniowo się odchodzi, ale nigdy nie warto nadmiernie ryzykować, szczególnie przy analizie kredytów gotówkowych.

A co z ubezpieczeniem?

W kredytach gotówkowych rzadko dochodzi do zabezpieczenia umowy majątkiem trwałym, ale nieco częściej do wykupienia dość drogiego ubezpieczenia. Akurat ubezpieczenie i prowizja to zdecydowanie najważniejsze koszty w kredytach gotówkowych. Na ubezpieczenie nie musisz się tak naprawdę godzić, chociaż wielu doradców kredytowych naciska na taką formę optymalizacji umowy.