Analiza kredytowa firm

Jeżeli jakakolwiek firma, niezależnie od tego jaka jest jej forma prawna (jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka cywilna czy inne), jest zainteresowana kredytem gotówkowym, podobnie jak w przypadku osób fizycznych, jest poddawana szczegółowej ocenie zdolności kredytowej. Oczywiście analiza kredytowa w przypadku podmiotów gospodarczych wygląda nieco inaczej aniżeli w przypadku osób fizycznych, to jednak są pewne podobieństwa. Szybka pożyczka gotówkowa ranking moje źródła, dzięki którym wybrałem najlepsze oferty. Polecam bo naprawdę warto.

Trzeba oczywiście pamiętać, że firmy są tak naprawdę bardzo zróżnicowaną grupą kredytobiorców z racji tego, że różnią się rozmiarami (dzielą się na małe, średnie i duże), różnią się kapitałem, przeznaczeniem zaciąganych kredytów oraz oczywiście ich wysokością. Ma to naprawdę bardzo istotny wpływ na przeprowadzenie analizy kredytowej, która zawsze oczywiście musi być przeprowadzana indywidualnie dla każdej firmy. Na przykład małe firmy nie są tak dokładnie sprawdzane, jeżeli chcą zaciągnąć niewielki kredyt. Jeżeli jednak o kredyt stara się wielki koncern, to najczęściej w grę nie wchodzą niskie kwoty, w związku z czym przeprowadzona analiza musi być szczegółowa.

Do podstawowych elementów, które banki biorą pod uwagę w przypadku kredytów gotówkowych dla firm należą między innymi takie rzeczy jak posiadany majątek (a mówiąc ściślej jego wartość), a także struktura konkretnej firmy oraz jej kapitałów. Oczywiście bardzo istotne są także inne zobowiązania kredytowe (podobnie jak w przypadku osób fizycznych), czy też wysokość przychodów firmy (zarówno bieżących jak i przewidywanych). Co więcej banki zwracają dość dużą uwagę na branżę w jakiej konkretnej firma działa, ponieważ jeżeli jej konkurencyjność jest mała (to znaczy istnieje wiele bardzo podobnych firm na ryku), istnieje mniejsze prawdopodobieństwo otrzymania dużego kredytu. Co ciekawe, banki biorą pod uwagę także kwalifikacje zarówno kadry kierowniczej jak i reszty załogi, co również może się wydawać logiczne.

Aby firma mogła się starać o kredyt gotówkowy, musi oczywiście przedłożyć bankowi różne dokumenty potwierdzające między innymi wypłacalność. Najczęściej są to sprawozdania finansowe firmy które są analizowane według zasad określonych w regulaminie banku i na tej podstawie ocenia się, czy kondycja finansowa firmy umożliwi jej regularne spłacanie zaciągniętego kredytu.

Najprostszy typ analizy kredytowej firm polega na tym, żeby ustalić i ocenić najbardziej podstawowe elementy, to znaczy rentowność firmy oraz jej płynność finansową. Ważne jest też to jak firma się rozwija i jakie są rokowania odnośnie jej przyszłej kondycji.

Jak więc widać, mechanizmy analiz kredytowych zarówno firm, jak i osób fizycznych są naprawdę bardzo podobne do siebie, opierają się na jednym schemacie, jednakże z racji różnic w typie kredytobiorcy, różnią się od siebie. Zresztą jest to rzecz jak najbardziej logiczna, ponieważ na przykład w przypadku osób fizycznych niemożliwe będzie sprawdzenie jej perspektyw rozwoju, albo w przypadku firm banku nie interesuje sytuacja rodzinna kredytobiorcy. Niezależnie jednak od tego kto i jaki kredyt zaciąga, bank musi dokonać określonego rodzaju analizy, ponieważ musi mieć pewność przed udzieleniem pożyczki, że pieniądze zostaną zwrócone i to zarówno kapitał podstawowy jak i odsetki (oczywiście najistotniejsze jest to, żeby raty kredytu spłacane były terminowo według harmonogramu). Logiczne jest także o, że jeżeli firma czy też osoba fizyczna w pewnym momencie przestanie kredyt spłacać, to bank będzie musiał podjąć odpowiednie kroki żeby pieniądze od dłużnika wyegzekwować.